Affärsidé: Erbjuda helhetsrådgivning, specialistkunskaper, kurser och tjänster till lammproducenter och  fårintresserade, som stärker och utvecklar svensk fårnäring
Vision: Vara till nytta för svensk fårnäring genom att bidra med värdefull rådgivning och erbjuda efterfrågade tjänster. Erbjuda rådgivning, kurser och tjänster av hög kvalité för olika lantbruksdjur, hästar och sällskapsdjur