[Rådgivning] - [Får & Lamm] - [Kursverksamhet] - [Tjänster] - [Tjänsteförmedling]

Ovisus Djurkompetens är….

 - något för Dig som vill lära dig mer om fårskötsel samt utveckla din fårproduktion. Företaget erbjuder ett koncept av en unik kompetensmix.

 

- ett innovativt konsultföretag som vänder sig till alla djurintresserade när det gäller lantbruksdjur, hästar och sällskapsdjur

 

- ett företag med fokus på god djurhållning och goda djurkunskaper. Företaget befinner sig i utveckling och det är marknadens behov och kundernas efterfrågan som styr utvecklingen av tjänsteutbudet. Företaget finns i Väderstad i Östergötland.

 

 

 

 

 

Ovisus Djurkompetens erbjuder dig: 

RÅDGIVNING

o        Rådgivning som är gårdsanpassad 
o     
Beräkning av Foderstater, foder- och betesplanering
o       
Råd och tips angående inredningslösningar och frågor rörande djurskyddsbestämmelser
o       
Råd och tips för ekologiska lammproducenter

KURSVERKSAMHET

o        Kursverksamhet inom fårskötsel där både praktiska och teoretiska moment ingår.

TJÄNSTER

o        Tjänster t.ex. dräktighetsscanning, muskelscanning och mönstring av får
o       
Extra hjälp under lamningsperioden

FÖRMEDLING AV TJÄNSTER

o        Förmedling av tjänster t.ex. fårklippning, byggnadsrådgivning m.m.

Rådgivning och kursverksamhet erbjuds förutom om får, även för andra lantbruksdjur, hästar och sällskapsdjur

 FÅR- OCH LAMMRÅDGIVNING

 I uppdraget som lammrådgivare är målet att vara ett bollplank och bidra med nyttig kompetens samt att förmedla kunskap och tips mellan lammproducenter, som är till nytta och leder till utveckling av Din får- och lammproduktion. Förhoppningsvis resulterar detta till att du trivs bättre med din fårproduktion, blir ännu mer intresserad och stimulerad av dessa fantastiska får och lamm.

 

Genom att ständigt ha målsättningen att vara uppdaterad på ny kunskap och forskning inom fårnäringen i Sverige och utomlands, vill Ovisus Djurkompetens vara ett företag som driver fårnäringen framåt.

 

Ovisus djurkompetens vill hjälpa Dig att…

 

-bygga upp en bra fårbesättning med bra avelsdjur, utfodra med en balanserad foderstat, ha sunda djur som är friska och med bra fertilitet, välja produktionsmodell, förbättra produktionsresultaten, följa upp resultat och förbättra  lönsamheten m.m.

 

Detta genomförs genom en gårdsanpassad rådgivning.  Vi börjar oftast med ett gårdsbesök. Vi utgår från gårdens resurser och förutsättningar. Ger specialanpassade råd som leder till gårdsbaserade åtgärder. Med uppföljning och kontroll och framför allt genom en dialog följs genomförda förändringar upp.